TANDEM

TANDEM is een 8-weekse mindfulness-training, speciaal voor mensen met Dementie in een vroege fase en hun mantelzorgers. De naam TANDEM staat voor Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en de Mantelzorger. TANDEM is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht met steun van Stichting Alzheimer Nederland.

TANDEM 

Vraag vrijblijvend informatie aan over de datums van de informatieavond, start, vervolgdagen en stiltedag.

Klik hier voor het adres. 

Mens met dementie en de mantelzorger die steun verleent of gaat verlenen.
Als bij een mens de medische diagnose beginnende dementie is vastgesteld, wordt niet alleen die mens aangeraakt, maar ook de directe naasten zoals partner, echtgenoot, kind, familie en mantelzorger(s). 
Het ontwikkelen van dementie brengt onzekerheid met zich mee, het raakt het persoonlijk vertrouwen. Er start een zoeken naar het hoe hier mee om te gaan. Niet alleen voor de mens die dementie ontwikkelt maar ook voor de mantelzorger. 
Het is een zoeken naar een evenwicht in een veranderende relatie.

Samen de mindfulnesstraining doorlopen.
Dit biedt de mogelijkheid om via beoefening een pas op de plaats te maken en een nieuwe gemeenschappelijke basis te ontwikkelen. Deze basis is gericht op het zien van en vrede hebben met al wat aanwezig is in het moment, met mildheid en compassie voor elkaar. 

Mindfulness voor mensen met cognitieve problemen en dementie.
Hierover hebben gespecialiseerde onderzoekers in de literatuur beschreven dat de training een positieve uitwerking op iemand kan hebben. Risicofactoren kunnen verlaagd worden zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Er is aangetoond dat specifieke gebieden van de hersenen beter doorbloed raken, zoals het gebied van het geheugen.

De TANDEM training geneest niet. Het bevordert de versterking van het fysieke gestel, de doorbloeding van de hersenen, en geeft handvatten hoe je je kunt verhouden tot de hinder die het gevolg is van het zich ontwikkelende dementieproces. Als mantelzorger versterk je je eigen grenzen en mogelijkheden door de signalen die voortkomen uit over-belasting tijdig te onderkennen. 

Inhoud TANDEM-MBSR training:
Acht bijeenkomsten waarin vier basisvaardigheden worden aangeleerd: 

  1. Contact leggen en hebben met lichaam en geest (lichaamsscan)
  2. In verbinding zijn met wat zich hier en nu aandient (geleide meditatie)
  3. In verbinding zijn vanuit het lichaam met de omgeving (loopmeditatie)
  4. Lichamelijk grenzen (h)erkennen en versterken (staande en zittende bewegingsoefeningen)

En leren van elkaar door het delen van ervaringen.

Schuiven naar boven