Getijden.nu

Zen Sangha

Zen Sangha is een lokale zengroep in Bergen op Zoom West-Brabant onder begeleiding van  Kees Hagenaar en onderdeel van Zen Sangha België, een gemeenschap rond Frank DeWaele Roshi die in Gent, België woont. Zen Sangha wil een ondersteunend kader aanbieden voor onderricht en beoefening vanuit de zenboeddhistische spiritualiteit echter met verbinding in een bredere spirituele context.

Als lekensangha willen wij de wijsheid en de praktijk van zen verwerkelijken en uitdrukken in ons persoonlijk leven, het gezin, de samenleving, werk, relaties, kunst, dienstbaar zijn aan anderen en zorg voor het milieu.

Zen Sangha wil tenslotte dit onderricht en deze beoefening bewaren voor en doorgeven aan de komende generaties. Neem contact op of meld je aan voor deelname via de pagina inschrijven!

De bijeenkomsten bestaan uit zit- en loopmeditaties. Er is een korte inleiding, in gesprek zijn en een theeritueel. 

Je kunt ieder moment inschrijven in de groep.

 Met elkaar beoefenen we de praktijk van ‘Keuzeloos gewaarzijn’. De basis is aandacht voor het ademhalingsproces. Er zijn gedachten, gevoelens, geluiden. Er is zien en lichamelijk ongemak. Dit alles is van voorbijgaande aard. 

Je hoeft geen ervaring te hebben

…de intentie om deel te nemen en te mediteren is voldoende.

Schuiven naar boven